المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Italiano 1. ترجمة بيان الامام المهدي المنتظر الحق ناصر محمد اليماني عن قصة النبي عيسى عليه السلام من محكم القرآن الكريم باللغة الايطالية
 2. La storia del Profeta Adamo, la pace sia su di lui ..
 3. Oh imam raccontaci la vera storia del messaggero di Allah, Gesù figlio di Maria, e sua madre pace su di loro
 4. Sgn. Mahdi raccontaci la storia di Noè, il Messaggero di Allah, la pace sia su di lui
 5. la storia di Harut e Maru gli angeli cadenti dal cielo
 6. La Terra Cava
 7. il pianeta Saqar??
 8. ?Chi è Nasser Mohamed Elyamani? Sunnita ? O sciita? O wahhabiti
 9. P'arlando dell islam
 10. Il vero islam non è daash
 11. La serie delle dichiarazioni sul segreto del Coronavirus e sulla creatura invisibile e nascosta (Ba'ouda)
 12. La saggezza del ritorno di Gesù Cristo, la pace su di lui, è di essere il giudice tra i musulmani e la gente del Libro (i Cristiani egli Ebrei)
 13. L'annuncio della data stabilita della Notte del Destino (Laylat al-Qadr) che è migliore di mille mesi, per chi di voi vuole avanzare o indietreggiare. (Soltanto il titolo della affermazione)
 14. L'origine di Corona e il suo segreto nascosto..
 15. Avvertimento; luna piena 20 settembre
 16. Avvertimento; La luna piena del mese globale di Safar...